روز: خرداد ۲۸, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

بازدید دکتر سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان از پیشرفت فیزیکی پروژه 282واحدی نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بردسیر

دکتر سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان امروز باحضور مهندس هجینی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بردسیر ازپیشرفت فیزیکی پروژه 282واحدی

مشاهده
اسکرول به بالا